Projek-Projek sumbangan

Pada tahun 2018-2019, PaLS melalui beberapa proses untuk memantapkan pengurusan dan kewangan.

Kini, kita telah berjaya:

▪ Membuka dua akaun Persatuan Alumni Sekolah Islam Hidayah (RHB, CIMB).

▪ Membuka dua akaun Billplz untuk memudahkan pembayaran.

▪ Menjalankan beberapa projek kebajikan ahli sejak awal 2019.

▪ Menjalankan satu projek reunion di Kuala Lumpur melibatkan 150+ ahli dan keluarga ahli.

▪ Melaksanakan satu projek berbuka puasa bersama-sama bertempat di Medini, Iskandar, Johor.

Semua ini tidak akan berjaya dilaksanakan tanpa sokongan yang padu daripada ahli-ahli Alumni Hidayah.

Oleh itu kami ingin mengajak anda untuk terus memberikan sokongan, agar Alumni Hidayah lebih melonjak lagi. Di bawah ini kami senaraikan projek-projek yang anda boleh sokong dan bantu untuk jayakan.

Sumbang untuk Pemenang PaLS Innovation Competition

A competition between form 3 students for their RBT (Reka Bentuk Teknologi) project. The project requires…

RM0 of RM600 raised

Sumbang untuk Pemenang PaLS Innovation Competition

RM0 of RM600 raised

A competition between form 3 students for their RBT (Reka Bentuk Teknologi) project.

The project requires them to produce an innovative product that consists of 2 or more science concepts they have learnt since form 1.

The project will take 6 months

This competition will be judged by PaLS who have qualifications in sciences, technology and innovation. We will ask them to judge properly.


Satu pertandingan antara pelajar tingkatan 3 untuk projek RBT mereka (Reka Bentuk Teknologi).

Projek ini memerlukan mereka untuk menghasilkan produk inovatif yang terdiri daripada DUA atau lebih konsep sains yang telah mereka pelajari sejak tingkatan 1.

Projek ini akan mengambil masa 6 bulan.

Pertandingan ini akan diadili oleh ahli PaLS yang mempunyai kelayakan dalam sains, teknologi dan inovasi. Kami akan meminta para hakim untuk mengadili dengan sebaiknya.

RM
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: RM50.00

Sokong projek pembangunan Alumni Hidayah

PaLS setaraf dan setanding dengan persatuan alumni seperti MCOBA dan ANSARA? Haa... Itulah impian kita. Namun…

RM443 of RM25,000 raised

Sokong projek pembangunan Alumni Hidayah

RM443 of RM25,000 raised
RM
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: RM50.00

Pertanyaan

MT Alumni akan menyalurkan wang ini kepada tujuan satu-satu projek dana tersebut.

Contohnya, sekiranya dana tersebut adalah berkenaan kebajikan seorang ahli, kami akan salurkan sumbangan tersebut kepada ahli yang dimaksudkan. 

Namun perlu diperhatikan ada kos-kos yang perlu ditanggung berikut termasuk beberapa kos: 

  1. Yuran transaksi Billplz: RM1.50 / transaksi. 
  2. Yuran menunaikan cek: RM0.50. 

Kami akan tolak daripada jumlah terhimpun kos-kos ini dan salurkan bakinya kepada tempat/orang yang sepatutnya.

Ya! Silakan!

Kami sangat mengalu-alukan cadangan-cadangan daripada ahli. 

Sila hubungi MT melalui wakil-wakil batch anda.