Laman Sesawang Alumni Hidayah Dilancarkan

Sukacita diumumkan bahawa laman sesawang kini beroperasi. Laman ini diharapkan menjadi saluran formal untuk komunikasi Alumni Sekolah Islam Hidayah. Inisiatif ini adalah sebahagian daripada beberapa langkah strategik untuk menjadikan Persatuan Alumni Sekolah Islam Hidayah lebih profesional serta lebih dinamik.